پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

مشاوره

X
برگزاری سومین جلسه کمیته تالیف
سومین جلسه کمیته تالیف در تاریخ 97/7/10  با حضور اعضای محترم کمیته در سالن جلسات معاونت آموزش و تحقیقات برگزار گردید . 
دومین نمایشگاه کتاب پزشکی
 به اطلاع همکاران ،دانشجویان ، اساتید و پرسنل محترم دانشکده علوم پزشکی شوشتر می رساند به مناسبت هفته کتاب دومین نمایشگاه کتاب پزشکی و اولین نمایشگاه کتاب عمومی در سالن مطالعه کتابخانه مرکزی دانشکده د...
راه اندازی سامانه Eprint
در راستای تحقق اهداف وزارتخانه و با پیگیری مستمر معاونت آموزش، پژوهش و دانشجویی فرهنگی  دانشکده علومپزشکی شوشتر سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی دانشگاه (Eprints) راه اندازی گردید. EPrints نرم افزار...
برگزاری نمایشگاه کتاب پزشکی
به مناسبت هفته کتاب دومین نمایشگاه پزشکی و اولین نمایشگاه کتب عمومی در سالن مطالعه کتابخانه مرکزی برگزار گردید. این نمایشگاه که در تاریخ 1397/8/22 افتتاح شد و شامل کتاب های رفرنس پرستاری، مامایی واتا...
برگزاری چهارمین جلسه کمیته تالیف
چهارمین جلسه کمیته تالیف با حضور اعضای محترم کمیته تالیف در تاریخ 97/11/27 برگزار گردید . در این جلسه به بررسی کتابهای تالیفی درخواستی پرداخته شد .