پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

مشاوره

X

برگزاری سومین جلسه کمیته تالیف

آقای بذرچین| | | 0 نظر | | | | [MAKERATING]

سومین جلسه کمیته تالیف در تاریخ 97/7/10  با حضور اعضای محترم کمیته در سالن جلسات معاونت آموزش و تحقیقات برگزار گردید . 


مطالب مرتبط

Sort by: