پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

مشاوره

X

برگزاری نمایشگاه کتاب پزشکی

میثم بذرچین| | | 0 نظر | | | | [MAKERATING]

به مناسبت هفته کتاب دومین نمایشگاه پزشکی و اولین نمایشگاه کتب عمومی در سالن مطالعه کتابخانه مرکزی برگزار گردید. این نمایشگاه که در تاریخ 1397/8/22 افتتاح شد و شامل کتاب های رفرنس پرستاری، مامایی واتاق عمل و ... بود مورد استقبال دانشجویان ، پرسنل و اعضای هیات علمی قرار گرفت . قابل ذکر است این نمایشگاه به مدت 10 روز تا تاریخ شنبه 97/9/3 ادامه داشت. 

 

http://centlib.shoushtarums.ac.ir


مطالب مرتبط

Sort by: